Oferta Educațională Pagina Părinților Galerie FOTO Contact

VIZIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT „AŞCHIUŢĂ” SUCEAVA

 

• Menţinerea în peisajul sucevean ca unitate etalon, cu un învăţământ flexibil, anticipativ, care să-i confere copilului capacitatea de a se adapta la schimbările ulterioare.

• Realizarea unui învăţământ la standarde ridicate de calitate şi armonizat valorilor europene.

• Crearea unui centru de resurse educaţionale, de servicii oferite comunităţii, printr-o atitudine constant dinamică.

 

MISIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT “AŞCHIUŢĂ” SUCEAVA

 

Acordă copilului şanse egale de dezvoltare globală şi individuală în funcţie de ritmul propriu, cu accent pe integrarea şcolară şi socială;

Schimbă viziunea asupra educaţiei, printr-un învăţământ centrat pe copil, care înglobează cele mai noi practici pedagogice;

Cooperează cu părinţii şi comunitatea, pentru a promova activităţi conforme cu interesele acestora şi cu exigenţele europene privind calitatea educaţiei;

Hotărăşte standardele înalte de educare complexă şi echilibrată spre care tinde, pentru a oferi copiilor accesul la informaţie şi cunoaştere;

Incurajează concurenţa loială, respectul pentru profesie, ataşamentul faţă de copii, receptivitatea la nou;

Urmăreşte promovarea unui învăţământ modern, deschis spre viitor;

Transmite o atitudine dinamică în raport cu evoluţia complexă a copilului;

Asigură valorizarea potenţialului, a disponibilităţilor şi a nevoilor concrete ale copiilor.

Voinicelul modificare poze online