Oferta Educațională Pagina Părinților Galerie FOTO Contact

ANUNŢ

 

Începând cu 18.02.2013, Grădiniţa cu Program Prelungit "Aşchiuţă" înscrie pentru anul şcolar 2013-2014, copii de vârstă preşcolară, pentru grupa mică.

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

- 3 ani împliniţi la data începerii anului şcolar 2013-2014;

- copii din circumscripţia şcolară a instituţiei;

- copii ai salariaţilor institituţiei;

- copii ai cadrelor didactice;

- fraţi ai copiilor care frecventează grădiniţa şi în anul şcolar 2013-2014;

 

ACTE NECESARE:

- completarea unei cereri tip, pusă la dispoziţie de comisia de înscriere;

- completarea Contractului educaţional;

- copie după certificatul de naştere;

- copie după buletinul unuia dintre părinţi

 

În situaţia în care locurile nu vor fi completate cu copii de 3 ani din zona de circumscripţie, se vor înscrie copii de 3 ani din alte zone, la solicitarea părinţilor.

 

Documentele vizând starea de sănătate a copilului (analize, aviz epidemiologic) vor fi aduse la începutul anului şcolar, în prima zi de activitate.

 

Comisia de înscriere,

Vieriu Dorina

Luca Maria Olga

Rodica Păianu

Voinicelul modificare poze online