VIZIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT „AŞCHIUŢĂ” SUCEAVA

• Menţinerea în peisajul sucevean ca unitate etalon, cu un învăţământ flexibil, anticipativ, care să-i confere copilului capacitatea de a se adapta la schimbările ulterioare.

• Realizarea unui învăţământ la standarde ridicate de calitate şi armonizat valorilor europene.

• Crearea unui centru de resurse educaţionale, de servicii oferite comunităţii, printr-o atitudine constant dinamică.

MISIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT “AŞCHIUŢĂ” SUCEAVA

• Acordă copilului şanse egale de dezvoltare globală şi individuală în funcţie de ritmul propriu, cu accent pe integrarea şcolară şi socială;

• Schimbă viziunea asupra educaţiei, printr-un învăţământ centrat pe copil, care înglobează cele mai noi practici pedagogice;

• Cooperează cu părinţii şi comunitatea, pentru a promova activităţi conforme cu interesele acestora şi cu exigenţele europene privind calitatea educaţiei;

• Hotărăşte standardele înalte de educare complexă şi echilibrată spre care tinde, pentru a oferi copiilor accesul la informaţie şi cunoaştere;

• Incurajează concurenţa loială, respectul pentru profesie, ataşamentul faţă de copii, receptivitatea la nou;

• Urmăreşte promovarea unui învăţământ modern, deschis spre viitor;

• Transmite o atitudine dinamică în raport cu evoluţia complexă a copilului;

• Asigură valorizarea potenţialului, a disponibilităţilor şi a nevoilor concrete ale copiilor.

Clădirea grădiniţei recent renovată, oferă copiilor siguranţă şi confort în spaţii primitoare, luminoase, frumos decorate şi încăpătoare: săli de clasă, spaţiu de joacă, un loc generos pentru activităţi culturale, cabinet de logopedie, cabinet metodic, centru de resurse pentru părinţi;

Contact

Str. Alexandru cel Bun, Nr. 31

GPP Aschiuta

Call Now Button