Programul “Şcoala altfel”

    02-06.04.2012

Mesaj /slogan: “GRĂDINIŢA TUTUROR COPIILOR”

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 „Aşchiuţă”
Suceava Str. Alexandru cel Bun nr. 31
Tel/fax 0230530387
gradinitaaschiuta@yahoo.com
www.gppaschiuta.ro

Programul “Şcoala altfel”

Nr. 203 din 02.03.2012                                                                                                                                                                                                                    avizat  în C.P.  din 01.03.2012

                                                                                                                                                                                                                                                             aprobat în C.A.din 02.03.2012

Tipul de proiect: naţional

 •  Aplicantul:  G.P.P. nr.2 “Aşchiuţă” (UPJ) Suceava
 •  G.P.P. nr. 3 ”Dumbrava minunată”-AR
 •  G.P.P. nr. 6  “Albinuţa”-AR

 Coordonator:  VIERIU DORINA, director; IGNAT ANGELICA, consilier educativ

Echipa de proiect: Roată Aurelia, Cojocariu Simona, Muscă Valentina, Stamate Monica, Hrehorciuc Angela

Echipa de implementare a proiectului: cadrele didactice de la GPP nr. 2, 3, 6 Suceava                                            

Scop:

Implicarea tuturor copiilor preşcolari şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă preocupărilor şi intereselor copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate în contexte non-formale.

Monitorizare şi evaluare:

 1. – Publicarea proiectului pe site-ul grădiniţei.
 2. – Consemnarea activităţilor în condica de prezenţă a cadrelor didactice.
 3. – Rapoarte ale cadrelor didactice.
 4. – Raport privind calitatea activităţilor desfăşurate/modalităţi de ameliorare a programului realizat şi dezbaterea în Consiliul profesoral.
 5.       –  Jurnalul proiectului
 6.        – Albume foto
 7.        – Expoziţii cu lucrări
 8.        – Articole în presa locală
 9.        – Promovare pe site-ul grădiniţei

Argument:

            Având în vedere contextul legislativ general al Educaţiei precum şi cel specific educaţiei şcolare şi extraşcolare, organizarea activităţilor formale, non-formale la nivel instituţional reprezintă o prioritate din perspectiva nevoilor de dezvoltare a copilului pe coordonatele: a învăţa să cunoşti; a învăţa să faci; a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi; a învăţa să fii.

Educaţia, sub toate formele ei, formală, non-formală şi informală reprezintă şi la nivelul grădiniţelor un ansamblu de acţiuni pedagogice proiectate, structurate şi organizate sistemic, realizate cu rigurozitate în timp şi spaţiu atât în cadru instituţionalizat cât şi extradidactic

Programul « Şcoala altfel » vine să completeze în mod armonios paleta de activităţi nonformale şi să asigure un echilibru între formal, nonformal, informal la un moment dat, în ansamblul activităţilor dintr-un an şcolar pentru că :

 1. – educaţia non-formală se pliază foarte bine pe educaţia formală şi o completează 
 2. – vizează programe deschise spre interdisciplinaritate şi educaţie permanentă;
 3. – presupune o organizare neformalizată cu accente prioritar-stimulative;
 4. – ţine seama de interese, înclinaţii, preferinţe;
 5. – are un caracter atractiv, divers, îndrumare pedagogică discretă, presupune inţiative din partea copiilor;
 6. – presupune valorificarea timpului liber din punct de vedere educaţional, exersarea diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi. ;
 7.  Grup ţintă: 440 copii, 26 cadre didactice

 Durata– 1 săptămână (2-6 aprilie 2012)

 Repere orare pentru desfăşurarea activităţilor cu preşcolarii>8-12; 15-17, cu excepţia zilei de vineri în care sunt organizate excursiile în intervalul 8-17.

 

Parteneri:

 1. – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
 2. – SGA SUCEAVA, APM SUCEAVA
 3. – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 12 „ŢĂNDĂRICĂ” SUCEAVA
 4. -REPREZENTANŢI MASS-MEDIA
 5. – ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SUCEAVA 
 6. -C.N. “MIHAI EMINESCU” SUCEAVA
 7. – PALATUL COPIILOR SUCEAVA
 8. – TEATRU DE PĂPUŞI – SUCEAVA
 9. –  TEATRU DE PĂPUŞI  “VASILACHE”– BOTOŞANI
 10. – ANSAMBLUL CIPRIAN PORUMBESCU – SUCEAVA
 11. – BIBLIOTECA JUDETEANA I.G.SBIEREA
 12. – OBSERVATORUL
 13. – COMPLEXUL MUZEAL BUCOVINA
 14. – CRP
 15. – GPN NR. 2 “MARIAMONTESSORI” SUCEAVA
 16. – LIBRĂRIA “CĂRTUREŞTI”
 17. – LIBRĂRIA “ALEXANDRIA”
 18. – TIPOGRAFIA “MUŞATINII”
 19. – GPP NR. 7 „ABC” SUCEAVA
 20. – GPP NR. 4 „PINNOCHIO” FĂLTICENI
 21. –  DSP SUCEAVA

 Rezultate aşteptate/anticipate:

 1.  Participarea copiilor la activităţi (100%)
 2. – Realizarea unui transfer de achiziţii prin dominanta activităţilor non-formale (70%)
 3. – Activităţi atractive, variate, interesante (90%)
 4. – Implicarea tuturor cadrelor didactice (100%)
 5. – Implicarea părinţilor în derularea proiectului (60%)
 6. – Implicarea partenerilor educaţionali (100 %)
 7. – Promovarea imaginii unităţii în comunitate.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

 

Ziua
Data
Denumirea activităţiiTipul de activitateObiective specificeModalităţi de organizareParteneri implicaţiResponsabiliEvaluare /finalităţi
Rezultate măsurabile

Luni

2.04.2012

“Joc, mişcare, sănătateEducaţie pentru sport şi sănătate– educarea unei conduite favorabile
şi a unui stil de viaţă sănătos mental şi fizic;


– valorificarea experienţei de viaţă a copiilor prin diversificarea mediilor de învăţare, printr-un cadru mai deschis şi flexibil.

– jocuri în curtea grădiniţei;


– euritmie;

– concursuri între grupe/ intergrădiniţe;

– vizionare pps;

– întâlniri cu specialişti;

– plimbări;

– dans sportiv;

– traseu aplicativ;

– ştafete;

– reţete eco;

părinţi

medici

profesor sport

bucătari

GPN “Norocel”

Roată A.

Iordan R.

Dochiţa R.

Domunco M.

Cojocaru S.

fotografii

diplome

jurnalul grupei

completarea jurnalului proiectului(prima pagină);

 

Marţi

3.04.2012

“Din tainele naturiiEducaţie ecologică şi de protecţia mediului

– educarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de ocrotire şi îngrijire a mediului;

– stimularea participării copiilor la acţiuni concrete de ecologizare.

 

– confecţionarea unor obiecte, jucării din materiale refolosibile;

– experimente;

– plantare de flori şi copaci în curtea grădiniţei;

– distribuirea de mesaje;

– concurs-“Clasa cea mai curată”;

– vizită la Muzeul de Ştiinte ale Naturii;

– vizită la Observatorul Astronomic-Planetariu;

– concurs de desene intergrădiniţe -“Natura, prietena mea!”

părinţi

APM

Muzeul de ”Ştiinţele Naturii”

Observator

GPN “Maria Montessori”

Ignat A.

Domunco Ş

Camilar E.

Muscă V.

Crasuleac M.

amenajarea spaţiului verde al grădiniţei;

expoziţii de lucrări;

diplome;

fotografii;

jurnalul grupei;

completarea jurnalului proiectului(a doua pagină)

Miercuri

4.04.2012

“În atelierele creaţiei”Educaţie estetică

– exersarea deprinderilor practico-aplicative în vederea obţinerii unor lucrări originale;

– stimularea imaginaţiei şi creativităţii copiilor în contexte noi, variate.

– confecţionarea unor obiecte prin tehnica origami;

– confecţionarea de recuzită pentru un spectacol de teatru de păpuşi (păpuşi, decor);

– realizarea unor felicitări pentru Paşte;

– prepararea de diverse produse de patiserie;

– învăţarea unui cântec în limba engleză;

– iniţierea în utilizarea, mânuirea unor instrumente muzicale.

părinţi

profesor de engleză

profesor de muzică

bucătar

patiser

GPN nr. 12 “Ţăndărică”

Hrehorciuc A

Darabă S.

Maghiar I.

Luca M.

lucrări ale copiilor;

fotografii;

decor pentru teatru ;

păpuşi;

produse de patiserie;

mini orchestră;

jurnalul grupei;

jurnalul proiectului(a treia pagină);

Joi

5.04.2012

“O lume de povesteEducaţie culturală

– stimularea participării copiilor la activităţi culturale, de divertisment, în vederea valorificării educative a timpului liber;

– valorificarea unor strategii didactice de alfabetizare funcţională a unor grupuri sociale.

– organizarea unui spectacol de teatru de păpuşi;

– vizionare spectacol teatru de păpuşi;

– vizită la Teatru de păpuşi “Vasilache” din Botoşani;

– carnaval;

– dramatizare; joc de rol;

– vizionare desene animate, filme pentru copii;

– întâlnire cu bunici, bibliotecar;

– vizită la bibliotecă, librărie, tipografie;

– activitate în cadrul comisiei metodice “Microfonul vă aparţine!”

Teatrul “Vasilache”

Teatrul “Ciprian Porumbescu”

Biblioteca “IG Sbierea”

Tipografia “Muşatinii”

Librării “Cărtureşti”, “Alexandria”

părinţi

bunici

Păianu R.

Litvinchievici

Satco D.

Wierbinschi I

Boca L.

spectacol de teatru de păpuşi;

carnaval;

dramatizare;

joc de rol;

fotografii;

jurnalul grupei;

jurnalul proiectului(a patra pagină);

Vineri

6.04.2012

“Ziua porţilor deschise”Educaţie pentru cetăţenie democratică şi promovarea valorilor umaniste

– formarea unor comportamente şi atitudini civice corespunzătoare;

– extinderea sferei de cunoaştere.

– vizite Observator, Hanul Domnesc, Muzeul de Istorie, Biserică, Jandarmerie, Pompieri şi alte instituţii ale comunităţii

– excursii, drumeţii;

– concursuri;

– schimburi de experienţă;

– campanie pentru o alimentaţie sănătoasă;

– activităţi de voluntariat;

– acţiuni caritabile.

părinţi

instituţii ale comunităţii

GPN Voivodeasa

 

Stamate M.

Lemni L.

Duda L.

Roşu G.

Tcaciuc M.

diplome

fotografii

jurnalul grupei

CD-uri

filme didactice

jurnalul proiectului(a cincea pagina)

donaţii de alimente pentru 5 familii nevoiaşe

împărţire de fluturaşi

 

Director,                                                       

                   Prof. Vieriu Dorina 

consilier educativ,

                                                                   educ. Ignat Angelica

Clădirea grădiniţei recent renovată, oferă copiilor siguranţă şi confort în spaţii primitoare, luminoase, frumos decorate şi încăpătoare: săli de clasă, spaţiu de joacă, un loc generos pentru activităţi culturale, cabinet de logopedie, cabinet metodic, centru de resurse pentru părinţi;

Contact

Str. Alexandru cel Bun, Nr. 31

GPP Aschiuta

Call Now Button